Freelifer personlig data

Personlige oplysninger kan for eksempel være for- og efternavn, adresse, e-mailadresse eller andre kontakt oplysninger. Indsamlede oplysninger varierer, men generelt vil det være oplysninger vedrørende administration og vores forpligtigelser.

Vi bruger kun dine personoplysninger i forbindelse med dit forhold til din rejse hos os, så vi kan håndtere dine rejse ønsker. Vi behandler dine personoplysninger i henhold til loven og tilstræber, at de er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om at informere os om eventuelle ændringer i dine personlige oplysninger. Dine oplysninger bruges til at håndtere billetter, dokumenter, bestilling af campingplads, og andet i direkte forbindelse med din bestilte rejse.

Vi videregiver nødvendige oplysninger til færgeselskaber og lignende tredje parter i forbindelse med bestilling af din rejse. Oplysninger opbevares kun i det tidsrum det er nødvendigt for fuldføre din rejseplanlægning. Det gælder også i forhold til lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med vores bogføring og lignende.

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@freelifer.dk, hvis du har spørgsmål

error: